SintCity Home

contact : info@sintcity.be

Rare Vogels...die van Sint-Niklaas !

 

Met deze actie wilt Sint City het startschot geven van een hopelijk duurzame samenwerking tussen alle maatschappelijke actoren in Sint-Niklaas :

Elk individu dat beseft dat individualisme alleen leidt tot een verarming van de levenservaring, terwijl er daarbuiten nog zoveel verrijkende ervaringen te ontdekken zijn.

Elke vereniging die op zich een maatschappelijk doel dient, maar beseft dat datzelfde maatchappelijke doel niet alleen staat en onderhevig is aan vele andere maatschappelijke invloeden.

Elke ondernemer die beseft dat de levensvatbaarheid van een onderneming in grote mate afhankelijk is van het welbevinden van haar mensen, zowel binnen als buiten de muren van de onderneming.

Alle creatievelingen die hun talenten ter beschikking willen stellen om dit gedachtengoed vatbaar te maken in woorden en beelden.

onze nieuwe webstek is onder constructie

Rare Vogels...die van Sint-Niklaas

q

In deze tijden van economische crisis, individualisering, globalisering en digitalisering dreigt het toch al zo broze sociale weefsel van onze samenleving verder uit te rafelen tot een vod vol gaten. Want : wie kent zijn gebuur nog ? Wie weet nog wat de andere doet ? Wie durft nog uit zijn gouden kooi komen om zich in te zetten voor zijn naaste en voor de samenleving als geheel ?

Gelukkig zijn er nog Rare Vogels : mensen die het aandurven hun eigen vliegplan te volgen. Mensen die zich niet wegsteken in hun gouden kooi, maar zich outen door "uit de kooi te komen". Mensen die zich niet camoufleren, maar kleur bekennen. Kortom, mensen die hun nek uitsteken en verder kijken dan hun bek lang is.

 

Met deze actie wil Sint City de reeds gekende Rare Vogels in de kijker zetten, maar ook nieuwe individuen spotten. Want in elk van ons schuilt wel ergens een Rare Vogel, alleen weten we vaak niet het deurtje van de kooi te vinden.

Treed toe tot het NeStwerk van Sint City.

 

Sint City introduceert het NeStwerken : netwerken met als doel het verstevigen van de NeStstructuur van Sint-Niklaas. We willen zo veel mogelijk individuen en maatschappelijke actoren met elkaar in contact brengen om zo synergiƫn te ontdekken en verder te ontwikkelen die leiden tot een duurzaam samenwerkingsverband, en op die manier een verankering, zeg maar een vernesting van een gezamenlijke warme-stad-gevoel en thuis-ervaring.